List/Grid

Tag Archives: Ống nước bị tắc

Kinh nghiệm ống nước của chậu rửa bị tắc

Kinh nghiệm ống nước của chậu rửa bị tắc

Hiện tượng: Sau một thời gian sử dụng, ống nước của chậu rửa không thể thoát nước hoặc thoát rất chậm, nước đùn ứ lên Nguyên nhân: Đây là việc… Chi tiết »