List/Grid

Tag Archives: Cách âm

Cách âm và cách chống ồn cho nhà cửa

Cách âm và cách chống ồn cho nhà cửa

Hiện tượng: Nhà không có khả năng chống ồn, cách âm từ các nguồn âm xung quanh. Nguyên nhân: Thông thường khi hai nhà kế cận đã có tường riêng… Chi tiết »